Lovlig

Alt i vores butik er lovligt at eje og håndtere i Danmark.
Selvom det ligner pot og skunk og også dufter sådan, så er alt i Raske Planters sortiment under den lovbestemte grænse for THC på 0,2%. Det sikrer vi ved at få lavet laboratorietests af hvert batch, vi sælger.

Du kan se testresultater under beskrivelsen af hvert produkt. Her kan du bl.a. se de forskellige sorters indhold af CBD og CBG som er cannabinoider, der ikke er reguleret at bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Industrihamp

Cannabis er på listen over euforiserende stoffer som i udgangspunktet er ulovlige. Men siden den 23. juni 2020 har både selve planten og udtræk ikke været omfattet af bekendtgørelsen, når indholdet af THC er under 0,2%.

Skulle din hamp alligevel blive genstand for politiets interesse, anbefaler vi, at du beder om kvittering for beslaglæggelsen og insisterer på en analyse af indholdet.

Det er politiets opgave at bevise, at din hamp har et indehold af THC, der overstiger det
tilladte. Gør den ikke det, skal du ikke betale bøde eller acceptere anden straf, og begivenheden må ikke kunne ses på din strafattest.

For som der står i §1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer:

Til euforiserende midler henregnes ikke: ... 
nr. 7) Droger af den på liste B som nr. 59 opførte slægt og tilberedninger heraf, hvis drogen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct"