Lovlig

Alt i vores butik er lovligt at eje og håndtere i Danmark.
Selvom det ligner pot og skunk og også dufter sådan, så er alt i Raske Planters sortiment under den lovbestemte grænse for THC på 0,2%. Det sikrer vi ved at få lavet laboratorietests af hvert batch, vi sælger.

Du kan se testresultater under beskrivelsen af hvert produkt. Her kan du bl.a. se de forskellige sorters indhold af CBD og CBG som er cannabinoider, der ikke er reguleret at bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Industrihamp

Cannabis er nummer et på liste A i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Men siden den 23. juni 2020 har både selve planten og udtræk ikke været omfattet af bekendtgørelsen, når indholdet af THC er under 0,2%.

Skulle din hamp alligevel blive genstand for politiets interesse, anbefaler vi, at du beder om kvittering for beslaglæggelsen og insisterer på en analyse af indholdet.

Det er politiets opgave at bevise, at din hamp har et indehold af THC, der overstiger det
tilladte. Gør den ikke det, skal du ikke betale bøde eller acceptere anden straf, og begivenheden må ikke kunne ses på din strafattest.

For som der står i § 1, stk. 3, nr. 7 i Bekendtgørelse 2020-06-23 nr. 950 om euforiserende stoffer:

"Til euforiserende midler henregnes ikke:
Planter og plantedele af den på liste A som nr. 1 opførte slægt [cannabis] samt tilberedninger fremstillet af planter eller frø af samme slægt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol [THC] på højst 0,2 pct."